Raison d’être informerar om coronapandemin 2020

Coronautbrottet påverkar Raison d'êtres verksamhet under våren och sommaren 2020. Vi kommer förhålla oss till förbudet mot folksamlingar, och så länge det gäller ej medverka på eller anordna några event. Vi följer situationen och kommer i våra kanaler gå ut med information när vi vet när vi kan ta upp verksamheten igen. För mer information om hur Raison d'être förhåller sig till virusutbrottet, läs vår informationssida om det.

Under tiden undersöker vi möjligheter till digitala musiksammankomster och liknande, då vi fortfarande under karantänen vill hålla igång intresset för sjungandet!

/Kenny

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.