Raison d’être informerar om coronapandemin 2020

Coronautbrottet påverkar Raison d’êtres verksamhet under verksamhetsåret 2020. Vi kommer förhålla oss till förbudet mot folksamlingar, och så länge det gäller ej medverka på eller anordna några event. Vi följer situationen och kommer i våra kanaler gå ut med information när vi vet när vi kan ta upp verksamheten igen.…

Continue reading