Coronavirusutbrottet 2020-2022

Corona-pandemin har påverkat Raison d'êtres karaokeverksamhet under en lång period. Nu har restriktionerna lyfts i Sverige, men då vi känner att karaoke medför en något högre smittorisk än vid andra aktiviteter så har vi beslutat att behålla några egna restriktioner.

På alla event som Raison d'être själva anordnar är det strikt vaccinationskrav, vilket innebär att alla över 16 år måste ha bevis på att de tagit minst två sprutor och personer mellan 12 och 16 år måste ha tagit minst en spruta. Det enda godtagbara alternativet är intyg på att man av medicinska skäl ej kan ta sprutan. Att visa upp ett negativt Covid-test är ej ett godkänt alternativ.

Vi är öppna för att medverka på externa konvent och event som inte har liknande restriktioner, men alla som ska arbeta med Raison d'être på sådana event ska vara fullvaccinerade. För extra säkerhet så kommer vi ibland kräva att ansiktsmask används vid nyttjande av mikrofon, alternativt köra utan mikrofoner.

Vi hoppas att vi kan lätta på även dessa restriktioner i framtiden, men vi kommer alltid hålla säkerheten i första rummet!

Hälsningar,
- Raison d’êtres styrelse

Comments are closed.