Coronavirusutbrottet 2020

På grund av Corona-pandemin så har Raison d’être i nuläget beslutat att ej medverka på några svenska konvent under våren. Vi känner att karaoke medför en väldigt stor smittorisk, då det innefattar att många personer under kort tid använder samma mikrofoner, och vi kan med gott samvete inte genomföra ett sådant arrangemang så länge viruset härjar. Även om konventen blir av så kommer vi inte vara tillgängliga att arrangera karaoke på några konvent under den tid som förbudet på folksamlingar på över 500 personer gäller, även om konventen ifråga inte skulle nå den siffran. UPPDATERING 2020-03-27: Förbudet är nu på folksamlingar på över 50 personer.

Vi följer situationen, och hoppas att förbudet om ett par månader har upphört att gälla. Vi hoppas på det bästa och planerar för att vi ska kunna medverka på konvent under sommaren, men i nuläget vill vi göra gällande att vi ej kommer vara tillgängliga att medverka på några konvent fram till slutet av maj månad. I den händelse att förbudet fortsätter gälla efter maj kommer vi även därefter ej medverka på några konvent, men det är för tidigt att sia om nu.

Hälsningar,
- Raison d’êtres styrelse

Comments are closed.