Coronavirusutbrottet 2020-2021

På grund av Corona-pandemin så inför Raison d'être extra åtgärder för att kunna fortsätta med karaokeverksamheten. Då vi känner att karaoke medför en något högre smittorisk än vid andra aktiviteter så har vi beslutat att införa egna restriktioner som gäller från och med den 29 september och minst verksamhetsåret ut, varefter vi kommer bedöma om vi ska behålla dessa restriktioner.

På alla event som Raison d'être själva anordnar är det strikt vaccinationskrav, alla över 16 år måste ha bevis på att de tagit minst två sprutor och personer mellan 12 och 16 år måste ha tagit minst en spruta. Det enda godtagbara alternativet är intyg på att man av medicinska skäl ej kan ta sprutan. Att visa upp ett negativt Covid-test är ej ett godkänt alternativ.

Vad gäller externa event och konvent kommer Raison d'être endast medverka om de har liknande vaccinationskrav som oss, och vi kommer bedöma varje event för sig.

Vi följer situationen och hoppas att vi så småningom inte längre kommer behöva dessa restriktioner, men för närvarande tar vi det säkra före det osäkra. Vi hoppas på det bästa och planerar för framtiden!

Under tiden som pandemin pågår så anordnar vi dessutom regelbundna karaokestreams i vår Discord-chatt.

Hälsningar,
- Raison d’êtres styrelse

Comments are closed.