Coronavirusutbrottet 2020

På grund av Corona-pandemin så har Raison d’être i nuläget beslutat att ej medverka på några svenska konvent under våren. Vi känner att karaoke medför en väldigt stor smittorisk, då det innefattar att många personer under kort tid använder samma mikrofoner, och vi kan med gott samvete inte genomföra ett sådant arrangemang så länge viruset härjar. Även om konventen blir av så kommer vi inte vara tillgängliga att arrangera karaoke på några konvent under den tid som förbudet på folksamlingar gäller.

Vi följer situationen, och hoppas att förbudet så småningom inte längre kommer vara nödvändigt. Vi hoppas på det bästa och planerar för framtiden, men i nuläget vill vi göra gällande att vi ej kommer vara tillgängliga att medverka på några konvent som blir av fram till slutet av oktober månad. Vi kommer därefter bedöma situationen och besluta huruvida vi åter kommer vara tillgängliga.

Under tiden som pandemin pågår så kommer vi istället att anordna regelbundna karaokestreams i vår Discord-chatt.

Hälsningar,
- Raison d’êtres styrelse

Comments are closed.