Styrelsen

Det är vi som är Raison d'êtres styrelse för verksamhetsåret 2023. Vi ser till att föreningen sköts som den ska och ser till att vi kommer ut på konvent, ordnar event, och främjar den japanska karaokens varande i Sverige!

Denna sida är under ombyggnad för det nya verksamhetsåret.

Comments are closed.